LEREN ZWEMMEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN

ZWEMSCHOOL

Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan uw kind starten met onze lessen watergewenning of instappen in een hogere groep naargelang de vaardigheden van het kind…

BEKIJK ENKELE SFEERFOTO’S

Zwemschool

LEREN ZWEMMEN VOOR DE ALLERKLEINSTEN


 • Fase 1 : Waterwennen
 • Fase 2 : Leren overleven
 • Fase 3 : Veilig zwemmen
 • Fase 3+ : 25m Rugslag
 • Fase 4 : Veilig zwemmen
 • Fase 4+ : 25m Crawl
 • Fase 5 : Waterveilig
 • Fase 6 : 25m Schoolslag

VAN WATERGEWENNING TOT COMPETITIE

ZWEMSCHOOL

De zwemschool is onderverdeeld in 8 niveaugroepen: 2 groepen watergewenning en 6 groepen zwemschool.

 • Watergewenning (Fase 1 – Fase 2): zijn de beginners en krijgen les in het ondiepe deel van het zwembad.
 • Vanaf Fase 3 tot Fase 6 trainen in het diepe gedeelte van het zwembad.

Om de spannende sprong te maken naar een hogere groep binnen onze zwemschool, dient uw kind het einddiploma te behalen. Dit vormt een belangrijk moment in hun zwemreis. Onze toegewijde zwemschoolcoördinator werkt nauw samen met de Trainers om te beoordelen of uw kind de vereiste vaardigheden heeft verworven tijdens het examen.

Wanneer uw kind met succes het examen aflegt en aan de gestelde normen voldoet, zal hij of zij beloond worden met een welverdiend diploma. Dit diploma symboliseert niet alleen de bereikte zwemvaardigheden, maar ook de inzet, het doorzettingsvermogen en het vertrouwen dat uw kind heeft opgebouwd tijdens het zwemtraject.

Bij het afronden van onze zwemschool krijgt uw kind de kans om verder te groeien in de Recreanten-groep. Hier kunnen ze hun zwemvaardigheden aanscherpen en vanaf Groep 1 deelnemen aan recreatiewedstrijden. 

Na Groep 3 kunnen ze kiezen tussen recreatief zwemmen en de overstap naar competitief zwemmen,
dit na een zorgvuldige analyse door onze hoofdtrainster, Nicole.

We bieden een ondersteunende omgeving om uw kind te helpen in hun zwemreis, waar plezier en prestatie samenkomen.

afbeelding

DE ZWEM FASES met hen doelstellingen

8 FASES

Doelstellingen:
 • Ik kruip onder water door een hoepel.
 • Ik spring vanop de kant in het water (aan de hand) 
 • Ik verplaats me in het diepe als een aapje aan de kant 
 • Ik blaas belletjes met mijn hoofd hellemaal onder water
 • ik drijf als een ster op mijn rug (hoofd ondersteund)
 • ik stuw een drijvend voorwerp naar de overkant
Doelstellingen:
 • Ik spring in het water, haal een voorwerp van de grond en kom er terug uit
 • Ik drijf als een ster op mijn buik en op mijn rug gedurende 3 seconden
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig
 • ik draai als een vuurtoren  in het water door te watertrappelen
Doelstellingen:
 • Beenbeweging borst- en rugcrawl met hulpmiddel (zelfstandig bewegen)
 • Borst- en rugcrawl met plankje de armbeweging globaal uitvoeren (afslag)
 • Ademhaling bij borstcrawl
 • Duiken (zittend op 1 knie) onder begeleiding
Deze groep is er enkel als er voldoende zwemmers zijn Doelstellingen:
 • Het lichaam ligt in ruglig horizontaal in het water (van hoofd tot voeten)
 • De voeten/Benen bewegen gestrekt op en neer
 • De armen bewegen in tegenovergestelde Richting
 • De armen maken een lange bewegingsbaan zijwaarts onder water en worden boven het lichaam teruggevoerd
Doelstellingen:
 • Combinatietest
 • ik kan 50 meter zwemmen met volgende vaardigheden in het water
 • Deel 1 buiklig
 • 2 voeten afstoten tegen de muur in gestrekte pijl
 • door een oppervlakteduik een ring opduiken
 • 1 breedte zwemmen ter plaatsen 3 x snel en 3 x traag aquatisch ademhalen
 • 1 breedte zwemmen met in de helft kip aan het spit
 • 10 seconde watertrappelen
 • Deel 2 ruglig
 • kip aan het spit
 • 1 breedte zwemmen enkel beenbeweging
 • 10 seconden drijven als een ster
 • 1 breedte zwemmen enkel armbeweging
Deze groep is er enkel als er voldoende zwemmers zijn. Doelstellingen:
 • Het lichaam ligt in buiklig horizontaal in het water (van hoofd tot voeten)
 • De voeten/benen bewegen gestrekt op en neer
 • De armen bewegen in tegenovergestelde richting
 • De armen maken een lange bewegingsbaan op de schouderlijn onder water
 • Het inademen gebeurt zijwaarts zonder het hoofd op te tillen, het uitademen onder water
Doelstellingen:
 • Ik kan duiken in het diepe water en 25 meter onder water zwemmen
 • Ik kan een drenkeling in het diepe water redden
 • Ik ga met een rederssprong in het diep water
 • Ik zwem naar de pop in het diepe water op 5 meter van de kant
 • Ik voer een eenden duik uit
 • Ik grijp de pop vast en vervoer ze naar de kant zodat de pop veilig op de kant geraakt
 • Red mezelf uit het water
 • Ik kruip op een drijvend voorwerp
 • Ik val als een duiker achterwaarts van het voorwerp
 • Ik oriënteer me door te watertrappen
 • Ik draai me om met mijn rug naar het voorwerp en zwem
 • naar de kant van het zwembad
Doelstellingen:
 • Tijdens het glijden liggen lichaam en hoofd horizontaal in het water
 • De arm- en been bewegingen worden symmetrisch uitgevoerd
 • De benen worden geplooid, gespreid en daarna met gehoekte voeten gesloten
 • De armen worden gesterkt gespreid, samengebracht voor de borst en aan het wateroppervlak teruggevoerd
 • Het inademen gebeurt tijdens het samenbrengen van de armen, het uitademen onder water